راهنمای تغییر اطلاعات کانال

چه تغییراتی بعد از بررسی رد می شوند؟

- تغییرات درخواستی، مشابه اطلاعات کانال در تلگرام نیستند.

- درخواست تغییر شما، با اطلاعات فعلی کانال تفاوتی ندارد.

- کانال با این ای دی دیگر وجود ندارد.

- آی دی جدید کانال محتوای یکسان با کانال قبلی ندارد.


تغییرات بعد از گذشت چند ساعت اعمال خواهند شد؟

تغییرات درخواستی بعد از گذشت حداکثر 24 ساعت، در صورت تایید همکاران ما، بر روی کانال اعمال خواهند شد.


چرا تغییرات تایید شده ی من، بعد از گذشت زمانی رد شده است؟

در صورتی که کاربری تغییر جدیدی برای کانال ارسال کند و مورد تایید ما باشد، تغییر قبلی رد (منسوخ) خواهد شد و تغییر جدید اعمال خواهد شد.


چه تغییراتی مورد تایید تله یاب هستند؟

تغییرات توسط تمامی کاربران قابل ارسال هستند و تغییراتی را اعمال می کنیم که بیشترین شباهت را به اطلاعات کانال در تلگرام داشته اند.


تطابق اطلاعات کانال در تلگرام با اطلاعات کانال در تله یاب چقدر مهم هستند؟

لطفا در صورت تغییر اطلاعات در کانال خود در تلگرام، حتما در تله یاب هم اطلاعات را تغییر دهید. در غیر این صورت به دلیل تطابق نداشتن موضوعی اطلاعات، کانال شما از مجموعه تله یاب حذف خواهد شد.