قوانین و مقررات

 شرایط ارائۀ خدمات و شیوه نامۀ حریم خصوصی در تله یاب

با سپاس فراوان و تقدیر بسیار که تله یاب را سرویسی برای جستجو در کانال های تلگرام انتخاب کرده اید. با استفاده از سرویس های تله یاب، شما با شرایط زیر موافقت می کنید. لطفا در مطالعه آن دقت فرمایید.


حفاظت از کپی‌رایت و حریم خصوصی

کانال های اضافه شده در مجموعه تله یاب، توسط تیم ما روزانه در حال بررسی هستند که در صورتی که صاحب کانالی به هر دلیل از محتویات یا عنواین و تصویر کانال دیگری که به صورت رسمی متعلق به وی است، در کانال خود استفاده کند، کانال او بدون اطلاع قبلی سریعا از مجموعه تله یاب حذف خواهد شد و دسترسی او به سرویس های تله یاب بسته خواهد شد. با این حال به اشتراک گذاری کانال ها را حمایت و تشویق می کنیم و سرویس هایی به این منظور در اپلیکیشن تله یاب در دسترس می باشد.


تغییر و پایان سرویس‌ های تله یاب

تیم ما شبانه روزی در حال تغییر و بهبود مجموعه کانال ها و سرویس های تله یاب هستند. ممکن است ویژگی‌ها یا عملکردهایی را اضافه یا حذف کنیم و همچنین ممکن است یکی از سرویس‌های تله یاب را به‌طور کلی متوقف کنیم یا به حالت تعلیق درآوریم. همچنین ممکن است تله یاب در هر زمان ارائۀ سرویس‌ها به شما را متوقف یا محدودیت های جدیدی به سرویس‌هایش اضافه یا ایجاد کند.


شرایط اضافه کردن کانال

کانال های اضافه شده در مجموعه تله یاب طبق قوانین اضافه کردن کانال بررسی و انتشار یافته اند و در صورتی که محتویات و مشخصات کانال با شرایط ذکر شده، همگامی نداشته باشد، سریعا بدون اطلاع قبلی از مجموعه تله یاب حذف خواهند شد.


شرایط تغییر اطلاعات کانال

تغییرات اطلاعات کانال در تلگرام، همگام با تغییرات در مجموعه تله یاب است که طبق قوانین تغییر اطلاعات کانال ها بررسی و اعمال می شوند و در صورت مشاهده مغایرت اطلاعات کانال در تلگرام و مجموعه تله یاب سریعا در صورت تایید تیم ما، تغییرات در مجموعه نیز اعمال می شوند. در صورتی که متوجه این مغایرت ها شدید لطفا از طریق بخش گزارش کانال، تیم ما را مطلع سازید.


اعمال شیوه‌نامۀ حریم خصوصی تله یاب

شیوه‌نامۀ حریم خصوصی تله یاب در مورد تمام سرویس‌های ما اعمال می‌شود اما شامل سرویس‌هایی نمی‌شود که شیوه‌نامۀ حریم خصوصی جداگانه ای دارند. شیوه‌نامۀ حریم خصوصی تله یاب در مورد سرویس‌هایی که سایر شرکت ها یا افراد ارائه می کنند، از جمله محصولات یا سایت هایی که در تبلیغات به شما نشان داده می‌شود، سایت هایی که شامل سرویس‌های تله یاب می شوند یا سایر سایت هایی که از طریق سرویس‌های ما دارای پیوند هستند اعمال نمی‌شود.