توضیحات: کار گروه فرهنگی اجتماعی
ذهن بیدار
اخبار و مطالب ؛ #اجتماعی_فرهنگی_سیاسی
شامد: 1-1-68456-61-4-1
https://t.me/zehne_bidar
ارتباط با ادمین جهت تبلیغات
با نازل ترین قیمت
@habibi_masoud

کانال های مرتبط

بیشتر
 ذهن بیدار

ذهن بیدار

i اطلاعات کامل کانال
ذهن مخاطب خاص و بیدار

ذهن مخاطب خاص و بیدار

i اطلاعات کامل کانال
دانشجوی بیدار

دانشجوی بیدار

i اطلاعات کامل کانال
اعترافات ذهن خسته

اعترافات ذهن خسته

i اطلاعات کامل کانال
 تیزهوشان ذهن نخبه

تیزهوشان ذهن نخبه

i اطلاعات کامل کانال
تراوشات ذهن های  مریض

تراوشات ذهن های مریض

i اطلاعات کامل کانال
ذهن باز

ذهن باز

i اطلاعات کامل کانال
 ذهن برتر

ذهن برتر

i اطلاعات کامل کانال