زالو درمانی و طب سنتی

@zalodarmanijaam
6,353 2 ~اعضا: 66
توضیحات: زالو تراپی جایگزینی نوین در درمان امراض
اولین پرورش دهنده زالو در سطح شهرستان تربت جام
وابسته به خانه زالوی ایران با شماره ثبت 60024
@mohammadreza219
@SerajAhmadi
شماره های تماس:
09151282197
09353672216
@zalodarmanijaam

کانال های مرتبط

بیشتر
پوست مو و طب سنتی

پوست مو و طب سنتی

i اطلاعات کامل کانال
طب سنتی و اسلامی

طب سنتی و اسلامی

i اطلاعات کامل کانال
 طب سنتی و گیاهان

طب سنتی و گیاهان

i اطلاعات کامل کانال
 عطاری و طب سنتی

عطاری و طب سنتی

i اطلاعات کامل کانال
 طب سنتی و گیاهان دارویی

طب سنتی و گیاهان دارویی

i اطلاعات کامل کانال
 طب سنتی و ایرانی

طب سنتی و ایرانی

i اطلاعات کامل کانال