آموزش زبان انگلیسی با فیلم

@zaban_hosele
20,807 13 ~اعضا: 340
توضیحات: با اقتدار میگم این تنها کانال منحصرا یادگیری با فیلم توی تلگرامه یادگیری اصولی نه فقط سطحی و بی فایده .
اگه خودتو لایق بهترین ها میدونی بمون استفاده کن واگه فکر می کنی مثل بقیه کانالاست بهتره لفت بدی..✋
من مشتاق یک تغییر اساسی در یادگیری ام .

کانال های مرتبط

بیشتر