ووشو کازرون

@wushu_kazerun
5,668 2 ~اعضا: 790
توضیحات: روزانه صدهادانستنی های ورزشی
کونگ فو شائولین جنوبی (سیولوم پای هوپگارووشو)
کسانی که علاقمند به شرکت در باشگاه هستند به ایدی زیر مراجعه کنند.
@amirshahidi1379 & @ZIM09337217992 @sinavlad

کانال های مرتبط

بیشتر
ورزش سه

ورزش سه

i اطلاعات کامل کانال
هواداران پرسپولیس

هواداران پرسپولیس

i اطلاعات کامل کانال
پرسپولیس بزرگ

پرسپولیس بزرگ

i اطلاعات کامل کانال
استقلال

استقلال

i اطلاعات کامل کانال
کانال هوادارایه پرسپولیس

کانال هوادارایه پرسپولیس

i اطلاعات کامل کانال
استقلال

استقلال

i اطلاعات کامل کانال
پرسپولیس

پرسپولیس

i اطلاعات کامل کانال
 90

90

i اطلاعات کامل کانال