تاریخ ایران

@trkir
7,509 12 ~اعضا: 69
توضیحات: من ياور يقين و عدالتم من زندگي ها خواهم ساخت، من خوشي هاي بسيار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمين خواهم کرد، زيرا شادماني او شادماني من است.
(کوروش بزرگ)

کانال های مرتبط

بیشتر
تاریخ ایران و جهان

تاریخ ایران و جهان

i اطلاعات کامل کانال
ایران رو بگرد

ایران رو بگرد

i اطلاعات کامل کانال
 بکرترین نقاط ایران

بکرترین نقاط ایران

i اطلاعات کامل کانال
گذر تاریخ

گذر تاریخ

i اطلاعات کامل کانال
تاریخ به روایت تصویر

تاریخ به روایت تصویر

i اطلاعات کامل کانال
گردشگری پایدار ایران

گردشگری پایدار ایران

i اطلاعات کامل کانال
جاذبه های ایران

جاذبه های ایران

i اطلاعات کامل کانال
ایران و ترکیه

ایران و ترکیه

i اطلاعات کامل کانال