جوکستان

@top_jok
735,704 801 ~اعضا: 20,700
توضیحات: گلچینی از جدیدترین و بهترین جوک ها،
عکس ها و ویدئوها به صورت داغ داغ
تبلیغات و تبادل:
@AD_Top_Jok

کانال های مرتبط

بیشتر
جوکستان

جوکستان

i اطلاعات کامل کانال
جوکستان

جوکستان

i اطلاعات کامل کانال
جوکستان

جوکستان

i اطلاعات کامل کانال
جوکستان

جوکستان

i اطلاعات کامل کانال
جوکستان

جوکستان

i اطلاعات کامل کانال
عمو خواجه جوک

عمو خواجه جوک

i اطلاعات کامل کانال
خنده پاره

خنده پاره

i اطلاعات کامل کانال
کلبه خنده

کلبه خنده

i اطلاعات کامل کانال