توضیحات: ✔wlc ✔
admin :
@ARSHADEIRAN
bot :
@mhkh_bot
✘تب بصورت seen (بازدید) میباشد✘
✔کاریهایی که در کانال گذاشته میشه کار خودمونه✔
فرستادن عکس ها بدون زیر نویس حرام میباشد

کانال های مرتبط

بیشتر
عکس نوشته

عکس نوشته

i اطلاعات کامل کانال
عکس نوشته

عکس نوشته

i اطلاعات کامل کانال
عکس نوشته

عکس نوشته

i اطلاعات کامل کانال
استیکر عکس نوشته

استیکر عکس نوشته

i اطلاعات کامل کانال
عکس نوشته های خاص

عکس نوشته های خاص

i اطلاعات کامل کانال
عکس نوشته

عکس نوشته

i اطلاعات کامل کانال
عکس نوشته

عکس نوشته

i اطلاعات کامل کانال
متن و عکس نوشته عاشقانه

متن و عکس نوشته عاشقانه

i اطلاعات کامل کانال