توضیحات: @text_lovr
Join plz
چنل بدون تبلیغ
@nilo
عاشق تو باسختیا میجنگه واسع داشتنت
نمیگیرهـ بهونع ای برای جا گزاشتنتـ:))

کانال های مرتبط

بیشتر
تکست لاو

تکست لاو

i اطلاعات کامل کانال
تکست لاو

تکست لاو

i اطلاعات کامل کانال
تکست لاو

تکست لاو

i اطلاعات کامل کانال
تکست لاو

تکست لاو

i اطلاعات کامل کانال
تکست دیسلاو

تکست دیسلاو

i اطلاعات کامل کانال
اسموک تکست

اسموک تکست

i اطلاعات کامل کانال
عکس و تکست دپ

عکس و تکست دپ

i اطلاعات کامل کانال
تکست عاشقانه

تکست عاشقانه

i اطلاعات کامل کانال