توضیحات: به کانال خودت خوش اومدی
این کانال پراز جوکها باحال و خنده داره
،،،،،،،،،،،،
...............
،،،،،،،، ، ،
id: @Bansari22 ____________تبادل

کانال های مرتبط

بیشتر
جوکستان

جوکستان

i اطلاعات کامل کانال
جوکستان

جوکستان

i اطلاعات کامل کانال
جوکستان

جوکستان

i اطلاعات کامل کانال
جوکستان

جوکستان

i اطلاعات کامل کانال
جوکستان

جوکستان

i اطلاعات کامل کانال
عمو خواجه جوک

عمو خواجه جوک

i اطلاعات کامل کانال
خنده پاره

خنده پاره

i اطلاعات کامل کانال
کلبه خنده

کلبه خنده

i اطلاعات کامل کانال