کانال طب ایرانی

@tebirani
79,390 114 ~اعضا: 8,010
توضیحات: ترویج و گسترش سلامتی‌
با ارسال مطالب پزشکی ایرانی
بدون تبلیغ
خانواده و دوستانتان را به خواندن
مطالب «طب ایرانی» دعوت کنید.
bot:
@tebirani_bot
instagram:
instagram.com/teb.irani
stickers:
t.me/addstickers/tebirani
admin:
@HassanMousavi

کانال های مرتبط

بیشتر
طب جامع ایرانی اسلامی

طب جامع ایرانی اسلامی

i اطلاعات کامل کانال
طب سنتی ایرانی اسلامی

طب سنتی ایرانی اسلامی

i اطلاعات کامل کانال
 طب سنتی ایرانی

طب سنتی ایرانی

i اطلاعات کامل کانال
 طب سنتی و ایرانی

طب سنتی و ایرانی

i اطلاعات کامل کانال
کانال طب ثقلین

کانال طب ثقلین

i اطلاعات کامل کانال
طب گیاهی

طب گیاهی

i اطلاعات کامل کانال