مجله مذهبی تهذیب نفس

@tahzib_n
13,514 27 ~اعضا: 490
توضیحات: نفس انسان نیاز به مجاهدت و مراقبت دارد
اهداف کانال:
▫معرفی گناه
▫ترک گناه
▫ تهذیب نفس
▫محاسبه نفس
✔تهذیب نفس
کانال مارا به دوستان معرفی کنید
حرفتو ناشناس بهم بگوجواب بگیر با ربات
https://telegram.me/harfbemanbot?start=MTc4OTIwNzUz

کانال های مرتبط

بیشتر
مذهبی

مذهبی

i اطلاعات کامل کانال
متن نوانما مذهبی

متن نوانما مذهبی

i اطلاعات کامل کانال
فرهنگی مذهبی سراج

فرهنگی مذهبی سراج

i اطلاعات کامل کانال
رسانه مذهبی 14 ستاره

رسانه مذهبی 14 ستاره

i اطلاعات کامل کانال
بهترین پوستر های مذهبی

بهترین پوستر های مذهبی

i اطلاعات کامل کانال
فراز های مذهبی

فراز های مذهبی

i اطلاعات کامل کانال
احادیث مذهبی تصویری

احادیث مذهبی تصویری

i اطلاعات کامل کانال
احادیث مذهبی شیعه

احادیث مذهبی شیعه

i اطلاعات کامل کانال