مجله مذهبی تهذیب نفس

@tahzib_n
381,097 227 ~اعضا: 1,070
توضیحات: سه رکن اصلی در ✔ #تهذیب_نفس
✅ مراقبـــه ⬅ ️ حفظ و افزایش اعمال صالح
✅ مجاهده ⬅️ تلاش بر ترک تدریجی خطاها
✅ محاسبه ⬅ ️ نظارت مستمر بر اعمال
@tahzib_nafs_ertebat
تبادل نداریم
ارتباط ناشناس
https://telegram.me/harfbemanbot?start=MTc4OTIwNzUz

کانال های مرتبط

بیشتر
مذهبی

مذهبی

i اطلاعات کامل کانال
متن نوانما مذهبی

متن نوانما مذهبی

i اطلاعات کامل کانال
رسانه مذهبی 14 ستاره

رسانه مذهبی 14 ستاره

i اطلاعات کامل کانال
بهترین پوستر های مذهبی

بهترین پوستر های مذهبی

i اطلاعات کامل کانال
گالری تصاویر مذهبی

گالری تصاویر مذهبی

i اطلاعات کامل کانال
احادیث مذهبی تصویری

احادیث مذهبی تصویری

i اطلاعات کامل کانال
احادیث مذهبی شیعه

احادیث مذهبی شیعه

i اطلاعات کامل کانال
کیلیپ پند مذهبی

کیلیپ پند مذهبی

i اطلاعات کامل کانال