مجله مذهبی تهذیب نفس

@tahzib_n
751,316 297 ~اعضا: 810
توضیحات: سه رکن اصلی در ✔ #تهذیب_نفس
✅ مراقبـــه ⬅ ️ حفظ و افزایش اعمال صالح
✅ مجاهده ⬅️ تلاش بر ترک تدریجی خطاها
✅ محاسبه ⬅ ️ نظارت مستمر بر اعمال
تبادل نداریم

کانال های مرتبط

بیشتر
مجله مذهبی الفرقان

مجله مذهبی الفرقان

i اطلاعات کامل کانال
مذهبی

مذهبی

i اطلاعات کامل کانال
گالری تصاویر مذهبی

گالری تصاویر مذهبی

i اطلاعات کامل کانال
متن نوانما مذهبی

متن نوانما مذهبی

i اطلاعات کامل کانال
احادیث مذهبی تصویری

احادیث مذهبی تصویری

i اطلاعات کامل کانال
احادیث مذهبی شیعه

احادیث مذهبی شیعه

i اطلاعات کامل کانال
بهترین پوستر های مذهبی

بهترین پوستر های مذهبی

i اطلاعات کامل کانال
گروه فرهنگی مذهبی میثاق

گروه فرهنگی مذهبی میثاق

i اطلاعات کامل کانال