خبرگزاری دانشجو

@student_agency
3,613 0 ~اعضا: 49
توضیحات: اخبار دانشجویان
آشنایی با حقوق قانونی دانشجویان
عکس و دلنوشته های دانشجویتان را برایمان بفرستین تا در کانال گذاشته شود. و مطالبات شما از لحاظ قانونی پیگیری گردد.
«ما رسانه دانشجویان هستیم»
telegram.me/student_agency

کانال های مرتبط

بیشتر
خبرگزاری دانشجو

خبرگزاری دانشجو

i اطلاعات کامل کانال
 کانال خبرگزاری فارس

کانال خبرگزاری فارس

i اطلاعات کامل کانال
خبرگزاری فارس (غیر رسمی)

خبرگزاری فارس (غیر رسمی)

i اطلاعات کامل کانال
خبرگزاری فارس

خبرگزاری فارس

i اطلاعات کامل کانال
خبرگزاری بیان

خبرگزاری بیان

i اطلاعات کامل کانال
خبرگزاری فارس تهران

خبرگزاری فارس تهران

i اطلاعات کامل کانال
 خبرگزاری بسیج پرس

خبرگزاری بسیج پرس

i اطلاعات کامل کانال
خبرگزاری آوا

خبرگزاری آوا

i اطلاعات کامل کانال