جک و سرگرمی

@sixtyninepercent
7,279 8 ~اعضا: 135,000
توضیحات: ا ﷽ ا
کانال %69 یک محیط سرگرمی بوده و جهت گیری سیاسی یا مذهبی ندارد.
تبلیغات: @SNP_info
اینستاگرام: goo.gl/qsFyb2
ارسال سوژه: @SixtyNine_Admin
❎ به پیام های شخصی و بی ربط پاسخ داده نمیشود.
از پیش ما نرو

کانال های مرتبط

بیشتر
خنده و سرگرمی طنز

خنده و سرگرمی طنز

i اطلاعات کامل کانال
جوک و سرگرمی

جوک و سرگرمی

i اطلاعات کامل کانال
خنده و سرگرمی

خنده و سرگرمی

i اطلاعات کامل کانال
جک و دانستنی

جک و دانستنی

i اطلاعات کامل کانال
جک و خنده

جک و خنده

i اطلاعات کامل کانال
جک و جفن

جک و جفن

i اطلاعات کامل کانال
جک و عکس

جک و عکس

i اطلاعات کامل کانال
خلاقیت و سرگرمی

خلاقیت و سرگرمی

i اطلاعات کامل کانال