توضیحات: شــــهر کـــتاب
تاریخ تاسیس کانال:۹۵/۰۷/۰۷
ابتدای کانال
t.me/shahr_ketab/1
ارتباط و تبلیغات:
@adeldj
کانال دیگر ما:
@Bobet_ir
@Adeltizro

کانال های مرتبط

بیشتر
حکایت  فارسی

حکایت فارسی

i اطلاعات کامل کانال
رمان نوشته خونین

رمان نوشته خونین

i اطلاعات کامل کانال
موزیک رپ

موزیک رپ

i اطلاعات کامل کانال
کتاب ناخوانده

کتاب ناخوانده

i اطلاعات کامل کانال
کتابخانه علمی

کتابخانه علمی

i اطلاعات کامل کانال
رمانسرا

رمانسرا

i اطلاعات کامل کانال
رمانخونه نینا

رمانخونه نینا

i اطلاعات کامل کانال