شعر و ادب فارسی

@shaerebirjandy
3,390 2 ~اعضا: 120
توضیحات: کانالی فرهنگی همراه با اشعار و حکایات طنز ، عرفانی و... شعرا و نویسندگان بزرگ معاصر و کهن ...
تماس با ادمین و درخواست تبلیغ ، شعر و... از طریق @SHP81

کانال های مرتبط

بیشتر
شعر و ادب

شعر و ادب

i اطلاعات کامل کانال
شعر و ادب

شعر و ادب

i اطلاعات کامل کانال
شعر و ادب سودا

شعر و ادب سودا

i اطلاعات کامل کانال
ادب و شعر با حضور شاعران

ادب و شعر با حضور شاعران

i اطلاعات کامل کانال
شعر و ادب

شعر و ادب

i اطلاعات کامل کانال
شعر و متن ادبی

شعر و متن ادبی

i اطلاعات کامل کانال
شعر و ترانه ناب

شعر و ترانه ناب

i اطلاعات کامل کانال