اخبار شادگان اخبار خوزستان

@shadeganchekhabar
3,539 4 ~اعضا: 77
توضیحات: کانال خبری شادگان چه خبر
✅ صحت ✅ دقت ✅ سرعت
✉️ تبادل، انتقاد و پیشنهاد
@Shadeganchekhabarbot
جهت دریافت اخبار شادگان... در گروه هایتان روی لینک زیر کلیک کنید و گروه خود را انتخاب کنید؛
https://telegram.me/shadeganchekhabar2bot?startgroup=new

کانال های مرتبط

بیشتر
اخبار خوزستان

اخبار خوزستان

i اطلاعات کامل کانال
کانال اخبار خمینی شهر

کانال اخبار خمینی شهر

i اطلاعات کامل کانال
اخبار ورزشی

اخبار ورزشی

i اطلاعات کامل کانال
اخبار ایران و جهان

اخبار ایران و جهان

i اطلاعات کامل کانال
اخبار جهانی

اخبار جهانی

i اطلاعات کامل کانال
جدیدترین اخبار کلش

جدیدترین اخبار کلش

i اطلاعات کامل کانال
اخبار مقاومت جهان اسلام

اخبار مقاومت جهان اسلام

i اطلاعات کامل کانال
اخبار جهان

اخبار جهان

i اطلاعات کامل کانال