اخبار شادگان اخبار خوزستان

@shadeganchekhabar
3,949 4 ~اعضا: 120
توضیحات: اهداف کانال خبری شادگان چه خبر
حمایت و پوشش خبری هنرمندان شادگان
نقل مشکلات مردم شادگان
نقل اخبار واقعی
ارسال مشکلات منطقه یا روستای خود
@Shadeganchekhabarbot
تبادل تبلیغات
@Shadeganchekhabarbot
✅ به کانال خبری شادگان چه خبر بپیوندید

کانال های مرتبط

بیشتر
اخبار خوزستان

اخبار خوزستان

i اطلاعات کامل کانال
کانال اخبار خمینی شهر

کانال اخبار خمینی شهر

i اطلاعات کامل کانال
اخبار ورزشی

اخبار ورزشی

i اطلاعات کامل کانال
اخبار ایران و جهان

اخبار ایران و جهان

i اطلاعات کامل کانال
اخبار جهانی

اخبار جهانی

i اطلاعات کامل کانال
جدیدترین اخبار کلش

جدیدترین اخبار کلش

i اطلاعات کامل کانال
اخبار مقاومت جهان اسلام

اخبار مقاومت جهان اسلام

i اطلاعات کامل کانال
اخبار جهان

اخبار جهان

i اطلاعات کامل کانال