صرفا جهت اطلاع

@serfan_jahate_ettela
405,396 469 ~اعضا: 1,023,800
توضیحات: فقط مطالب ناب ودست اول در این کانال منتشر میشود
سفارش تبلیغ: @serfan_admin
اين كانال هيچ ارتباطي با سازمان صداوسيما ندارد
صفحه اینستاگرام:
instagram.com/serfanonline.ir
سایت رسمی:
www.serfanonline.ir
کد ثبت شامد:
1-1-831-61-3-1

کانال های مرتبط

بیشتر
فقط جهت اطلاع

فقط جهت اطلاع

i اطلاعات کامل کانال
جهت اطلاع

جهت اطلاع

i اطلاعات کامل کانال
صرفا جهت خنده

صرفا جهت خنده

i اطلاعات کامل کانال
رادیو اطلاع

رادیو اطلاع

i اطلاعات کامل کانال
اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

i اطلاعات کامل کانال