صرفا جهت اطلاع

@serfan_jahate_ettela
337,002 454 ~اعضا: 1,038,500
توضیحات: فقط مطالب ناب ودست اول در این کانال منتشر میشود
سفارش تبلیغ: @serfan_admin
اين كانال هيچ ارتباطي با سازمان صداوسيما ندارد
سایت:
http://serfanonline.ir
لینک ثبت شامد:
http://t.me/itdmcbot?start=serfan_jahate_ettela

کانال های مرتبط

بیشتر
فقط جهت اطلاع

فقط جهت اطلاع

i اطلاعات کامل کانال
جهت اطلاع

جهت اطلاع

i اطلاعات کامل کانال
صرفا جهت خنده

صرفا جهت خنده

i اطلاعات کامل کانال
رادیو اطلاع

رادیو اطلاع

i اطلاعات کامل کانال
اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

i اطلاعات کامل کانال