صفا سر ﺁشپز

@safacook
19,772 8 ~اعضا: 190
توضیحات: آموزش آشپزی, ایرانی, مدیترانه, اسیای شرقی, و انواع دیگر

کانال های مرتبط

بیشتر
ﺁشپز بووف

ﺁشپز بووف

i اطلاعات کامل کانال
سر آشپز

سر آشپز

i اطلاعات کامل کانال
سر آشپز توتیا

سر آشپز توتیا

i اطلاعات کامل کانال
آشپزی تک ﺁشپز

آشپزی تک ﺁشپز

i اطلاعات کامل کانال
دسر و ژله مدرن

دسر و ژله مدرن

i اطلاعات کامل کانال
ﺁموزش ﺁشپزی بهونه

ﺁموزش ﺁشپزی بهونه

i اطلاعات کامل کانال
ﺁشپزی  و ایده

ﺁشپزی و ایده

i اطلاعات کامل کانال