سبزوار تایمز

@sabzevartimes
17,021 16 ~اعضا: 28
توضیحات: کانال خبری فرهنگی سبزوار تایمز
در تلاش برای ترویج فرهنگ سربداران

کانال های مرتبط

بیشتر
 ایران تایمز

ایران تایمز

i اطلاعات کامل کانال
اداره ورزش و جوانان سبزوار

اداره ورزش و جوانان سبزوار

i اطلاعات کامل کانال
مجله سلام سبزوار

مجله سلام سبزوار

i اطلاعات کامل کانال
پژوهش سبزوار

پژوهش سبزوار

i اطلاعات کامل کانال
صرفا جهت اطلاع

صرفا جهت اطلاع

i اطلاعات کامل کانال
خبر فوری

خبر فوری

i اطلاعات کامل کانال
کانال خبر ویژه

کانال خبر ویژه

i اطلاعات کامل کانال
باشگاه خبرنگاران جوان

باشگاه خبرنگاران جوان

i اطلاعات کامل کانال