سبزوار تایمز

@sabzevartimes
5,650 5 ~اعضا: 28
توضیحات: کانال خبری فرهنگی سبزوار تایمز
در تلاش برای ترویج فرهنگ سربداران

کانال های مرتبط

بیشتر
 ایران تایمز

ایران تایمز

i اطلاعات کامل کانال
اداره ورزش و جوانان سبزوار

اداره ورزش و جوانان سبزوار

i اطلاعات کامل کانال
مجله سلام سبزوار

مجله سلام سبزوار

i اطلاعات کامل کانال
پژوهش سبزوار

پژوهش سبزوار

i اطلاعات کامل کانال
صرفا جهت اطلاع

صرفا جهت اطلاع

i اطلاعات کامل کانال
باشگاه خبرنگاران جوان

باشگاه خبرنگاران جوان

i اطلاعات کامل کانال
کانال اخبار خمینی شهر

کانال اخبار خمینی شهر

i اطلاعات کامل کانال
خبرآنلاین

خبرآنلاین

i اطلاعات کامل کانال