انگلیسی ﺁسان

@riverfish
8,782 10 ~اعضا: 480
توضیحات: یادگیری آسان مکالمه انگلیسی ، در کانال ماهی رودخانه.
کانالی موردنیازهمه...به شیوه ای ساده زبان بیاموزید ....
تماس باما
@sokhan1516

کانال های مرتبط

بیشتر
آموزش انگلیسی

آموزش انگلیسی

i اطلاعات کامل کانال
ﺁموزش جامع زبان انگلیسی

ﺁموزش جامع زبان انگلیسی

i اطلاعات کامل کانال
ﺁموزش زبان انگلیسی و خارجه

ﺁموزش زبان انگلیسی و خارجه

i اطلاعات کامل کانال
آموزش زبان انگلیسی با فیلم

آموزش زبان انگلیسی با فیلم

i اطلاعات کامل کانال
استاد شو در انگلیسی

استاد شو در انگلیسی

i اطلاعات کامل کانال
انگلیسی روان

انگلیسی روان

i اطلاعات کامل کانال