کانال اطلاع رسانی دانشگاه زابل

@pruoz
8,682 1 ~اعضا: 1,510
توضیحات: آدرس وب‌ سایت دانشگاه زابل
www.uoz.ac.ir
کانال اخبار دانشگاه زابل
T.me/pruoz
جهت ارتباط تلفنی
http://118.uoz.ac.ir/site/all

کانال های مرتبط

بیشتر
اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

i اطلاعات کامل کانال
9,990 سامانه اطلاع رسانی سرویس همراه اول

9,990 سامانه اطلاع رسانی سرو..

i اطلاعات کامل کانال
اطلاع رسانی همایش های کرج

اطلاع رسانی همایش های کرج

i اطلاعات کامل کانال