کانال اطلاع رسانی دانشگاه زابل

@pruoz
8,406 1 ~اعضا: 1,500
توضیحات: آدرس وب‌ سایت دانشگاه زابل
www.uoz.ac.ir
کانال اطلاع رسانی دانشگاه زابل
T.me/pruoz
ادرس صفحه رسمی دانشگاه زابل در شبکه اجتماعی اینستاگرام
https://www.instagram.com/university.of.zabol
Admin:
جهت ارتباط تلفنی
http://118.uoz.ac.ir/site/all

کانال های مرتبط

بیشتر
اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

i اطلاعات کامل کانال
9,990 سامانه اطلاع رسانی سرویس همراه اول

9,990 سامانه اطلاع رسانی سرو..

i اطلاعات کامل کانال
اطلاع رسانی همایش های کرج

اطلاع رسانی همایش های کرج

i اطلاعات کامل کانال
کانال رسمی دانشگاه قم

کانال رسمی دانشگاه قم

i اطلاعات کامل کانال
اطلاع رسانی گناباد

اطلاع رسانی گناباد

i اطلاعات کامل کانال