توضیحات: انرژی مثبت چیزیه که اگه با یکی دیگه تقسیمش کنین بجای اینکه نصف بشه دو برابر میشه

کانال های مرتبط

بیشتر
انرژی مثبت

انرژی مثبت

i اطلاعات کامل کانال
انرژی مثبت

انرژی مثبت

i اطلاعات کامل کانال
 انرژی مثبت روزانه

انرژی مثبت روزانه

i اطلاعات کامل کانال
انرژی مثبت

انرژی مثبت

i اطلاعات کامل کانال
افکار مثبت انرژی برتر

افکار مثبت انرژی برتر

i اطلاعات کامل کانال
مثبت انرژی

مثبت انرژی

i اطلاعات کامل کانال
زمانی برای مثبت اندیشی

زمانی برای مثبت اندیشی

i اطلاعات کامل کانال
انرژی

انرژی

i اطلاعات کامل کانال