پزشکی و سلامت

@pezeshki11
7,553 7 ~اعضا: 1,140
توضیحات: کانالی متفاوت از دنیای پزشکی وسلامتی ارتباط با مدیر
@arsalan65224
https://telegram.me/pezeshki11
اطلاعات جامع تردرسایت ما
Www.tebrooz.ir

کانال های مرتبط

بیشتر
پزشکی و سلامت

پزشکی و سلامت

i اطلاعات کامل کانال
 پزشکی و سلامت

پزشکی و سلامت

i اطلاعات کامل کانال
 پزشکی و سلامت

پزشکی و سلامت

i اطلاعات کامل کانال
مادر سکینه سلامت و پزشکی

مادر سکینه سلامت و پزشکی

i اطلاعات کامل کانال
پوست و مو و فیتنس و پزشکی

پوست و مو و فیتنس و پزشکی

i اطلاعات کامل کانال
علمی پزشکی و زیبایی

علمی پزشکی و زیبایی

i اطلاعات کامل کانال
سلامتی شما با دستورات پزشکی

سلامتی شما با دستورات پزشکی

i اطلاعات کامل کانال