کانال تخصصی آموزش و تحلیل بسکتبال

@personalskilltrainer
9,703 4 ~اعضا: 640
توضیحات: مهران ایمانی : مربی مهارت های فردی
مربی تیم بسکتبال اتحاد تهران
مدیر آکادمی بسکتبال سپاهان تهران
نویسنده روزنامه عصر تمدن بخش ورزشی
@Imanimehran

کانال های مرتبط

بیشتر
کانال تخصصی روابط عمومی

کانال تخصصی روابط عمومی

i اطلاعات کامل کانال
کانال تخصصی خودرو

کانال تخصصی خودرو

i اطلاعات کامل کانال
آموزش تخصصی معماری

آموزش تخصصی معماری

i اطلاعات کامل کانال
کانال تخصصی مکاترونیک

کانال تخصصی مکاترونیک

i اطلاعات کامل کانال
آموزش تخصصی گرامر

آموزش تخصصی گرامر

i اطلاعات کامل کانال