کانال تخصصی آموزش و تحلیل بسکتبال

@personalskilltrainer
6,025 2 ~اعضا: 680
توضیحات: مهران ایمانی مربی مهارت های فردی بسکتبال(تهران)
@Imanimehran

کانال های مرتبط

بیشتر
کانال تخصصی روابط عمومی

کانال تخصصی روابط عمومی

i اطلاعات کامل کانال
کانال تخصصی خودرو

کانال تخصصی خودرو

i اطلاعات کامل کانال
آموزش تخصصی معماری

آموزش تخصصی معماری

i اطلاعات کامل کانال
کانال تخصصی مکاترونیک

کانال تخصصی مکاترونیک

i اطلاعات کامل کانال
آموزش تخصصی گرامر

آموزش تخصصی گرامر

i اطلاعات کامل کانال