توضیحات: می‌بویم گیسوانت را
تا فرشته‌ها حسودی کنند
شانه می‌زنم موهایت را
تا حوری‌ها سرک بکشند از بهشت برای تماشا
شعر می‌گویم برای تو
تا کلمات کیف کنند…
مست شوند…
بمیرند
ـــــــــــــــــــــــــ

کانال های مرتبط

بیشتر
فانوس انقلاب

فانوس انقلاب

i اطلاعات کامل کانال
نسیم بهشت

نسیم بهشت

i اطلاعات کامل کانال
مسیر بهشت

مسیر بهشت

i اطلاعات کامل کانال
فانوس غم

فانوس غم

i اطلاعات کامل کانال
بهشت گل ها

بهشت گل ها

i اطلاعات کامل کانال
فانوس

فانوس

i اطلاعات کامل کانال
فانوس

فانوس

i اطلاعات کامل کانال
قطعه ایی از بهشت

قطعه ایی از بهشت

i اطلاعات کامل کانال