توضیحات: تاریخ شروع فعالیت کانال : ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
لطفا باارسال مطالب وعکسهای به یاد ماندنی ماراهمراهی کنید.
ارسال فقط به آیدی زیر
@abdolah13

کانال های مرتبط

بیشتر
گیزمیز

گیزمیز

i اطلاعات کامل کانال
کانال خفن

کانال خفن

i اطلاعات کامل کانال
عاصی پاصی

عاصی پاصی

i اطلاعات کامل کانال
تپل مپل

تپل مپل

i اطلاعات کامل کانال
همه چی

همه چی

i اطلاعات کامل کانال
 کانال چیز میز

کانال چیز میز

i اطلاعات کامل کانال
ترش و شیرین

ترش و شیرین

i اطلاعات کامل کانال
عجایب جهان

عجایب جهان

i اطلاعات کامل کانال