توضیحات: به کانال خودتون خوش اومدید
اینجا پر از:
#Dep
#Love
#English
#pro
#videu
#caption
┏╗ ┏╗
║┃ ║┃╔━╦╦┳═╗
║┃ ┃╚┫║┃┃┃╩┫
┗╝ ╚━╩═┻━╩━╝
║╚┛┣═╦┳╗
┗╗┏╣┃┃║┃
┗╝┗═┻═╝
┄┅┅┄┅┄┅✶✶┄┅┄ ┅ ┅┄
کانال دوم ما:
⬅️گالری باران
@galarybaran
چرا لفتـ میدے؟بــے صِدا ڪڹ

کانال های مرتبط

بیشتر
نبض احساس

نبض احساس

i اطلاعات کامل کانال
نبض احساس

نبض احساس

i اطلاعات کامل کانال
مرگ احساس

مرگ احساس

i اطلاعات کامل کانال
متنهای احساسی

متنهای احساسی

i اطلاعات کامل کانال
احساسات

احساسات

i اطلاعات کامل کانال
احساس خوب

احساس خوب

i اطلاعات کامل کانال
ضربه احساسی

ضربه احساسی

i اطلاعات کامل کانال
نبض قلم

نبض قلم

i اطلاعات کامل کانال