کرمانشاه من

@my_kermanshah
4,217 3 ~اعضا: 310
توضیحات: کرمانشاه سرزمین آب و سنگ
__________________________________
گوشه گوشه ایران چو بهشت است
ولی باز ای خاک گرامی تو نگین وطنی
__________________________________
admin @farhangian_vahid
کارشناسی مدیریت جهانگردی
راهنمای ایرانگردی جهانگردی

کانال های مرتبط

بیشتر
 سرزمین من و تو

سرزمین من و تو

i اطلاعات کامل کانال
عکس پروفایل من

عکس پروفایل من

i اطلاعات کامل کانال
کوه من

کوه من

i اطلاعات کامل کانال
من و تو

من و تو

i اطلاعات کامل کانال
اشپزی من

اشپزی من

i اطلاعات کامل کانال
کلبه شعر من و تو

کلبه شعر من و تو

i اطلاعات کامل کانال
من انقلابی ام

من انقلابی ام

i اطلاعات کامل کانال