معرفی و نقد ﺁثار فاخر دیدنی سینما

@movie_47
8,994 2 ~اعضا: 19
توضیحات: معرفی و نقد فیلم های روز و رتبه دار سینما

کانال های مرتبط

بیشتر
سینما و تلویزیون

سینما و تلویزیون

i اطلاعات کامل کانال
سینما و تیاتر

سینما و تیاتر

i اطلاعات کامل کانال
آخرین اخبار سینما و ادبیات

آخرین اخبار سینما و ادبیات

i اطلاعات کامل کانال
معرفی کانال و تبلیغات  در تلگرام

معرفی کانال و تبلیغات در تل..

i اطلاعات کامل کانال
دیدنی ها و حراجی های فروشگاه

دیدنی ها و حراجی های فروشگاه

i اطلاعات کامل کانال