توضیحات: "Manager of TASHDID"
"Rap singer"
"Artworker"
"Nasl 3"
Ch ID : @mohemerap
Pv ID : @mohwmdkh

کانال های مرتبط

بیشتر
کانال ﺁهنگ روز

کانال ﺁهنگ روز

i اطلاعات کامل کانال
ﺁهنگ

ﺁهنگ

i اطلاعات کامل کانال
ﺁهنگ احساسی و ﺁرامش بخش

ﺁهنگ احساسی و ﺁرامش بخش

i اطلاعات کامل کانال
اشعار و ﺁهنگ های احساسی

اشعار و ﺁهنگ های احساسی

i اطلاعات کامل کانال
خبر فوری مهم

خبر فوری مهم

i اطلاعات کامل کانال
 مهمان صدا و موسیقی و آواز

مهمان صدا و موسیقی و آواز

i اطلاعات کامل کانال
ارسال اخبار مهم روزانه

ارسال اخبار مهم روزانه

i اطلاعات کامل کانال