مرگ نوشته های من

@migozaraddd
4,951 2 ~اعضا: 200
توضیحات: ▓☆ چــون میـگذرد غمـــی نیست ☆▓
@migozaraddd
من نه عاشق هستم
و نه محتاج نگاهی که بلغزد برمن!
من خودم هستم و آن حس غریب
که به صد عشق و هوس می ارزد!!
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
⬇️ ارتباط با ادمین⬇️
admin :

کانال های مرتبط

بیشتر
دلنوشته های من

دلنوشته های من

i اطلاعات کامل کانال
دلنوشته های من

دلنوشته های من

i اطلاعات کامل کانال
عکس نوشته های خاص

عکس نوشته های خاص

i اطلاعات کامل کانال
عاشقانه های من و تو

عاشقانه های من و تو

i اطلاعات کامل کانال
عکس نوشته های شیک

عکس نوشته های شیک

i اطلاعات کامل کانال
عاشقانه های من

عاشقانه های من

i اطلاعات کامل کانال
عاشقانه های من و خرسی

عاشقانه های من و خرسی

i اطلاعات کامل کانال
عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های زیبا

i اطلاعات کامل کانال