مرگ نوشته های من

@migozaraddd
2,292 2 ~اعضا: 2,140
توضیحات: ▓☆ چــون میـگذرد غمـــی نیست ☆▓
@migozaraddd
▓▓▓▒▒█▇▆▅▄▃▂▁▁
https://telegram.me/joinchat/BCIHqUEXWieODdyZ6lE7bQ
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
" ⇜این نیــــز بگذرد⇜ "
admin : @goes_on_1980

کانال های مرتبط

بیشتر
دلنوشته های من

دلنوشته های من

i اطلاعات کامل کانال
عاشقانه های من

عاشقانه های من

i اطلاعات کامل کانال
عاشقانه های من

عاشقانه های من

i اطلاعات کامل کانال
دلنوشته های ما

دلنوشته های ما

i اطلاعات کامل کانال
عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های زیبا

i اطلاعات کامل کانال
دلنوشته های ناب

دلنوشته های ناب

i اطلاعات کامل کانال
شعرگزیده های من

شعرگزیده های من

i اطلاعات کامل کانال
دست سازه های من

دست سازه های من

i اطلاعات کامل کانال