مرگ نوشته های من

@migozaraddd
2,928 2 ~اعضا: 2,040
توضیحات: ▓☆ چــون میـگذرد غمـــی نیست ☆▓
@migozaraddd
▓▓▓▒▒█▇▆▅▄▃▂▁▁
https://t.me/joinchat/AAAAAEEXWidb4iZnAk5JFw
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
" ⇜این نیــــز بگذرد⇜ "
admin : @goes_on_1980

کانال های مرتبط

بیشتر
دلنوشته های من

دلنوشته های من

i اطلاعات کامل کانال
دلنوشته های من

دلنوشته های من

i اطلاعات کامل کانال
عاشقانه های من

عاشقانه های من

i اطلاعات کامل کانال
عکس نوشته های خاص

عکس نوشته های خاص

i اطلاعات کامل کانال
عاشقانه های من

عاشقانه های من

i اطلاعات کامل کانال
شاعرانه های من

شاعرانه های من

i اطلاعات کامل کانال
عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های زیبا

i اطلاعات کامل کانال
دلنوشته های ناب

دلنوشته های ناب

i اطلاعات کامل کانال