الگوریتم تجارت ﺁنلاین

@mashhadit_channel
7,615 1 ~اعضا: 42
توضیحات: هر چیزی زکاتی دارد و زکات علم آموزش آن به دیگران است ,گروه فناوری مشهد ای تی ,تجربه خود را در حوزه تجارت آنلاين با الگوریتم مهندسی شده ,با شما به اشتراك ميگذارد.
www.mashhadit.org

کانال های مرتبط

بیشتر
شبکه توسعه تجارت ایران

شبکه توسعه تجارت ایران

i اطلاعات کامل کانال
استخدام و روزنامه ﺁنلاین

استخدام و روزنامه ﺁنلاین

i اطلاعات کامل کانال
فروشگاه ﺁنلاین اوکی شاپ

فروشگاه ﺁنلاین اوکی شاپ

i اطلاعات کامل کانال
فاکتور ﺁنلاین

فاکتور ﺁنلاین

i اطلاعات کامل کانال
استیکر ﺁنلاین

استیکر ﺁنلاین

i اطلاعات کامل کانال