الگوریتم تجارت ﺁنلاین

@mashhadit_channel
3,443 1 ~اعضا: 34
توضیحات: هر چیزی زکاتی دارد و زکات علم آموزش آن به دیگران است ,گروه فناوری مشهد ای تی ,تجربه خود را در حوزه تجارت آنلاين با الگوریتم مهندسی شده ,با شما به اشتراك ميگذارد.
www.mashhadit.org

کانال های مرتبط

بیشتر
شبکه توسعه تجارت ایران

شبکه توسعه تجارت ایران

i اطلاعات کامل کانال
 کافه تجارت

کافه تجارت

i اطلاعات کامل کانال
فاکتور ﺁنلاین

فاکتور ﺁنلاین

i اطلاعات کامل کانال
فوتبال ﺁنلاین

فوتبال ﺁنلاین

i اطلاعات کامل کانال
گلدشت ﺁنلاین

گلدشت ﺁنلاین

i اطلاعات کامل کانال
فروشگاه لوازم خانگی ﺁنلاین

فروشگاه لوازم خانگی ﺁنلاین

i اطلاعات کامل کانال
شهرداری ﺁنلاین

شهرداری ﺁنلاین

i اطلاعات کامل کانال
گیاهان دارویی و توسعه تجارت

گیاهان دارویی و توسعه تجارت

i اطلاعات کامل کانال