مرد حلقه ای ایران

@mardehalgheyi
12,703 0 ~اعضا: 850
توضیحات: میلادرضایی
نفراول هولاهوپ جهان
رکورددارماراتن وپله نوردی باهولاهوپ
کارشناس ومدرس ورزش هولاهوپ
Instagram.com/miladrezaei_iran
@kariminasab90

کانال های مرتبط

بیشتر
اخبار فوتبال ایران

اخبار فوتبال ایران

i اطلاعات کامل کانال
ایران کشتی

ایران کشتی

i اطلاعات کامل کانال
تیم ملی ایران

تیم ملی ایران

i اطلاعات کامل کانال
والیبال ایران

والیبال ایران

i اطلاعات کامل کانال
انجمن کمربند مشکی های ایران

انجمن کمربند مشکی های ایران

i اطلاعات کامل کانال
 ایران فوت ور

ایران فوت ور

i اطلاعات کامل کانال
 برترین هنر رزمی ایران

برترین هنر رزمی ایران

i اطلاعات کامل کانال