توضیحات: ســــــــرزده باش!
مثل برفیـــــــــ ‌‌‌ در اول آذر؛
ذوق مرگمـــــــــ کن با آمدنتــــــــ........

αԃოเη @samantaleiii ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کانال های مرتبط

بیشتر
من و تو

من و تو

i اطلاعات کامل کانال
من و خنگولیم

من و خنگولیم

i اطلاعات کامل کانال
هوای بارون

هوای بارون

i اطلاعات کامل کانال
من و خدا

من و خدا

i اطلاعات کامل کانال
من و تو پلاس

من و تو پلاس

i اطلاعات کامل کانال
من و تو

من و تو

i اطلاعات کامل کانال
دهکده من و تو

دهکده من و تو

i اطلاعات کامل کانال
مرگ نوشته های من

مرگ نوشته های من

i اطلاعات کامل کانال