مکتب الصادق علیه السلام

@maktabesadegh94
98,840 110 ~اعضا: 2,990
توضیحات: نشرمعارف اهلبیت واعلام مراسمات هیئت مکتب الصادق شهرستان آران وبیدگل
جهت استفاده از صوت و تصویر مراسمات به کانال زیر مراجعه کنین:
@alsadqyvn
انتقادات و پیشنهادات:
@mohsenyb110
تبلیغات:
@abes110
تبادل:
@ali973

کانال های مرتبط

بیشتر
بیت الرضا علیه السلام

بیت الرضا علیه السلام

i اطلاعات کامل کانال
هییت مکتب الصادق

هییت مکتب الصادق

i اطلاعات کامل کانال
حضرت عشق علیه السلام

حضرت عشق علیه السلام

i اطلاعات کامل کانال
 شعر اهل یبت علیه السلام

شعر اهل یبت علیه السلام

i اطلاعات کامل کانال
اهل بیت النبوه علیهم السلام

اهل بیت النبوه علیهم السلام

i اطلاعات کامل کانال