فواید دعا برای حضرت قایم

@mahdaviat_entezar
135,004 142 ~اعضا: 240
توضیحات: ای وصل تو غایة المراد دل ما
وی ذکر تو زیب و زیور محفل ما
اندر دل ما لشکر غم منزل کرد
زآن روز که دور گشتی از منزل ما
روزانه با سه پست همراه ما باشید

کانال های مرتبط

بیشتر
فواید دعا برای حضرت قایم

فواید دعا برای حضرت قایم

i اطلاعات کامل کانال
فواید دعا برای حضرت قایم

فواید دعا برای حضرت قایم

i اطلاعات کامل کانال
حضرت علی

حضرت علی

i اطلاعات کامل کانال
دعا و قران

دعا و قران

i اطلاعات کامل کانال
سقاخانه حضرت ابوالفضل ع

سقاخانه حضرت ابوالفضل ع

i اطلاعات کامل کانال
هییت متوسلین حضرت ابوالفضل

هییت متوسلین حضرت ابوالفضل

i اطلاعات کامل کانال
اقلیم حضرت باران

اقلیم حضرت باران

i اطلاعات کامل کانال