توضیحات: جـــــوک
خـــــــــــنده
قهقهــــــــــــــــــــــــه
اشک شــــــــــــــــــــــــــوق
هرچی بخوای هست .
برای تبادل به آیدی زیر مراجعه کنید
@Amir_15_sh
تبلیغ غیر اخلاقی
با ادمین
@Amir_sh_15 ⛄
@only_guy ⛄

کانال های مرتبط

بیشتر
لبخندستان

لبخندستان

i اطلاعات کامل کانال
 کانال جوکستان

کانال جوکستان

i اطلاعات کامل کانال
عمو خواجه جوک

عمو خواجه جوک

i اطلاعات کامل کانال
کلبه خنده

کلبه خنده

i اطلاعات کامل کانال
ایکس_میکس

ایکس_میکس

i اطلاعات کامل کانال
جوک ایرانی

جوک ایرانی

i اطلاعات کامل کانال
 خنده در خنده

خنده در خنده

i اطلاعات کامل کانال
خندوانه هندوانه

خندوانه هندوانه

i اطلاعات کامل کانال