خروس جنگی

@khooroosjangi
34,755 43 ~اعضا: 678,300
توضیحات: ✨بزرگترين كانال تفریحی تلگرام✨
برای تبلیغات بعد از خواندن شرایط به ایدی زیر پیام بدید!
@systemads
شرایط تبلیغ
Https://Telegram.me/adskhooroos
تبادل نداریم!!!
رایگان نداریم!!!
عکس مسابقات نمیزاریم!!!

کانال های مرتبط

بیشتر
انجمن خروس بازان

انجمن خروس بازان

i اطلاعات کامل کانال
خروس قندی

خروس قندی

i اطلاعات کامل کانال
گیزمیز

گیزمیز

i اطلاعات کامل کانال
خفن

خفن

i اطلاعات کامل کانال
همه چی

همه چی

i اطلاعات کامل کانال
تپل مپل

تپل مپل

i اطلاعات کامل کانال
چیز میز

چیز میز

i اطلاعات کامل کانال
عجایب جهان

عجایب جهان

i اطلاعات کامل کانال