خروس جنگی

@khooroosjangi
20,637 34 ~اعضا: 601,900
توضیحات: ✨بزرگترين كانال تفریحی تلگرام✨
برای تبلیغات بعد از خواندن شرایط به ایدی زیر پیام بدید!
@systemads
شرایط تبلیغ
Https://Telegram.me/adskhooroos
تبادل نداریم!!!
رایگان نداریم!!!
عکس مسابقات نمیزاریم!!!

کانال های مرتبط

بیشتر
خروس قندی

خروس قندی

i اطلاعات کامل کانال
گیزمیز

گیزمیز

i اطلاعات کامل کانال
کانال خفن

کانال خفن

i اطلاعات کامل کانال
همه چی

همه چی

i اطلاعات کامل کانال
تپل مپل

تپل مپل

i اطلاعات کامل کانال
 کانال چیز میز

کانال چیز میز

i اطلاعات کامل کانال
ترش و شیرین

ترش و شیرین

i اطلاعات کامل کانال
عجایب جهان

عجایب جهان

i اطلاعات کامل کانال