خروس جنگی

@khooroosjangi
3,295 15 ~اعضا: 842,700
توضیحات: ✨بزرگترين كانال تفریحی تلگرام✨
برای تبلیغات بعد از خواندن شرایط به ایدی زیر پیام بدید!
@systemads
شرایط تبلیغ
Https://Telegram.me/adskhooroos
تبادل نداریم!!!
رایگان نداریم!!!
عکس مسابقات نمیزاریم!!!

کانال های مرتبط

بیشتر
خروس قندی

خروس قندی

i اطلاعات کامل کانال
کانال خفن

کانال خفن

i اطلاعات کامل کانال
 کانال گیزمیز

کانال گیزمیز

i اطلاعات کامل کانال
عاصی پاصی

عاصی پاصی

i اطلاعات کامل کانال
همه چی

همه چی

i اطلاعات کامل کانال
تپل مپل

تپل مپل

i اطلاعات کامل کانال
رنگارنگ

رنگارنگ

i اطلاعات کامل کانال
ترش و شیرین

ترش و شیرین

i اطلاعات کامل کانال