خلوت شاعرانه

@khalvateshaerane
3,298 2 ~اعضا: 250
توضیحات: خلوت شاعرانه ای دست به من نمی دهد
زان که مرا خیال تو همدم جاودانه شد


مصرعی از قلب من با مصرعی از قلب تو
شاه بیتی میشود در دفتر دیوان عشق...


https://telegram.me/joinchat/ApqMZkFiWd7L6Lnzmimx9A

کانال های مرتبط

بیشتر
شاعرانه ها

شاعرانه ها

i اطلاعات کامل کانال
شاعرانه

شاعرانه

i اطلاعات کامل کانال
شاعرانه ها

شاعرانه ها

i اطلاعات کامل کانال
در خلوت شعر

در خلوت شعر

i اطلاعات کامل کانال
شاعرانه های ماه باران

شاعرانه های ماه باران

i اطلاعات کامل کانال
شاعرانه ها

شاعرانه ها

i اطلاعات کامل کانال
شعر  نو

شعر نو

i اطلاعات کامل کانال
صدای پای بارون

صدای پای بارون

i اطلاعات کامل کانال