خلوت شاعرانه

@khalvateshaerane
1,644 1 ~اعضا: 500
توضیحات: خلوت شاعرانه ای دست به من نمی دهد
زان که مرا خیال تو همدم جاودانه شد


مصرعی از قلب من با مصرعی از قلب تو
شاه بیتی میشود در دفتر دیوان عشق...


https://telegram.me/joinchat/ApqMZkFiWd7L6Lnzmimx9A

@amirhossein_ad
@Hosein315_a

کانال های مرتبط

بیشتر
شاعرانه

شاعرانه

i اطلاعات کامل کانال
شاعرانه های باد

شاعرانه های باد

i اطلاعات کامل کانال
شاعرانه ها

شاعرانه ها

i اطلاعات کامل کانال
شاعرانه های ماه باران

شاعرانه های ماه باران

i اطلاعات کامل کانال
شعر  نو

شعر نو

i اطلاعات کامل کانال
صدای پای بارون

صدای پای بارون

i اطلاعات کامل کانال
اشعار و ﺁهنگ های احساسی

اشعار و ﺁهنگ های احساسی

i اطلاعات کامل کانال
شعر و ترانه ناب

شعر و ترانه ناب

i اطلاعات کامل کانال