خبر ویژه  شهروندی سراسری

@khabaresara
6,966 3 ~اعضا: 27,800
توضیحات: خبر ویژه شهروندی تهران و حومه وتمامی شهرستانها....
سوژ های خبری محل خودتان را به آیدی زیر ارسال نمایید....
@khabarsarae
لینک عضویتhttps://t.me/joinchat/AAAAAEcl1Kc8aFhFu7w1zw
نام کانال جهت عضویت
@khabaresara

کانال های مرتبط

بیشتر
رسانه خبری شهروندی

رسانه خبری شهروندی

i اطلاعات کامل کانال
خبر فوری

خبر فوری

i اطلاعات کامل کانال
ﺁخرین خبر

ﺁخرین خبر

i اطلاعات کامل کانال
خبر ویژه

خبر ویژه

i اطلاعات کامل کانال
کانال خبر 20

کانال خبر 20

i اطلاعات کامل کانال
خبر فوری و روزنامه ها

خبر فوری و روزنامه ها

i اطلاعات کامل کانال
کانال اتاق خبر

کانال اتاق خبر

i اطلاعات کامل کانال
خبر فوری

خبر فوری

i اطلاعات کامل کانال