اطلاع رسانی همایش های کرج

@karajhamayesh
153 1 ~اعضا: 700
توضیحات: جهت انتشار پیامهای مربوط به همایش،فرصت شغلی یاجنبش انساندوستانه پیام دهید
با انتشاراین کانال به جنبش انسان دوستانه کمک می کنید
جهت تبادل پیام دهید
admin: @kamranmaleki
09125638997
kamrany.ir
لینک کانال
https://telegram.me/joinchat/A22AxTwD5nqmt7i6V35KKA

کانال های مرتبط

بیشتر
9990 سامانه اطلاع رسانی سرویس همراه اول

9990 سامانه اطلاع رسانی سروی..

i اطلاعات کامل کانال
همایش های پزشکی

همایش های پزشکی

i اطلاعات کامل کانال
اطلاع رسانی گناباد

اطلاع رسانی گناباد

i اطلاعات کامل کانال
سیستم های اطلاعاتی مدیران

سیستم های اطلاعاتی مدیران

i اطلاعات کامل کانال
اطلاع رسانی معماری

اطلاع رسانی معماری

i اطلاعات کامل کانال