گروه جهادی سیدالشهدا دانشگاه آزاد هشتگرد

@jahadi_hiau
4,659 2 ~اعضا: 38
توضیحات: ادمین کانال :
@mohammad0509
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

کانال های مرتبط

بیشتر
گروه جهادی راهیان شهادت

گروه جهادی راهیان شهادت

i اطلاعات کامل کانال
 پرستاری دانشگاه آزاد گرگان

پرستاری دانشگاه آزاد گرگان

i اطلاعات کامل کانال
دانشگاه خیلی ﺁزاد

دانشگاه خیلی ﺁزاد

i اطلاعات کامل کانال
اخبار جهادی

اخبار جهادی

i اطلاعات کامل کانال