گروه جهادی سیدالشهدا دانشگاه آزاد هشتگرد

@jahadi_hiau
7,527 5 ~اعضا: 35
توضیحات: ادمین کانال :
@mohammad0509
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

کانال های مرتبط

بیشتر
گروه جهادی راهیان شهادت

گروه جهادی راهیان شهادت

i اطلاعات کامل کانال
دانشگاه آزاد تبریز

دانشگاه آزاد تبریز

i اطلاعات کامل کانال
دانشگاه خیلی ﺁزاد

دانشگاه خیلی ﺁزاد

i اطلاعات کامل کانال
اخبار جهادی

اخبار جهادی

i اطلاعات کامل کانال
گروه اخبار بیمه گران

گروه اخبار بیمه گران

i اطلاعات کامل کانال