هنر و معماری ایستا ایده

@istaide
30,527 29 ~اعضا: 120
توضیحات: طراحی‌، نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی
بصورت پیمان کامل و یا پیمان مدیریت‌
پیمانکار پروژه های شما
ارتباط با مدیر : @istaideAdminister

کانال های مرتبط

بیشتر
آتلیه هنر و معماری نور

آتلیه هنر و معماری نور

i اطلاعات کامل کانال
 عمران و معماری و شهر سازی

عمران و معماری و شهر سازی

i اطلاعات کامل کانال
 مطالب معماری و عمران

مطالب معماری و عمران

i اطلاعات کامل کانال
 معماری و تکنولوژی

معماری و تکنولوژی

i اطلاعات کامل کانال
معماری و دکوراسیون داخلی

معماری و دکوراسیون داخلی

i اطلاعات کامل کانال
گروه طراحی و معماری

گروه طراحی و معماری

i اطلاعات کامل کانال
 معماری و طراحی

معماری و طراحی

i اطلاعات کامل کانال