ایران شهرساز

@iranshahrsaz_ch
926 0 ~اعضا: 10,200
توضیحات: ابتدا در ربات زیر جستجو کنید
@shahrsazmemarbot
اگر نبود گروه و کانال زیر
مهندسی شهرسازی
https://t.me/joinchat/DBp-3j5SY7x2D3IyfdZ9Lg
فایلهای شهرسازی و معماری
https://t.me/joinchat/AAAAADv55iIeqErnl-N6eQ
حمایت و تبلیغ:
@iranshahrsaz

کانال های مرتبط

بیشتر
شهرسازی ایران

شهرسازی ایران

i اطلاعات کامل کانال
 معماران ایران

معماران ایران

i اطلاعات کامل کانال
 کانال روزنامه ایران

کانال روزنامه ایران

i اطلاعات کامل کانال
 بکرترین نقاط ایران

بکرترین نقاط ایران

i اطلاعات کامل کانال
 مرجع موبایل ایران

مرجع موبایل ایران

i اطلاعات کامل کانال
 پزشکان عمومی ایران

پزشکان عمومی ایران

i اطلاعات کامل کانال
 اخبار سینمای ایران

اخبار سینمای ایران

i اطلاعات کامل کانال
 عصر ایران

عصر ایران

i اطلاعات کامل کانال