توضیحات: کانال تلگرام گروه آموزشی بسکتبال دانک
آموزش بسکتبال برای تمام سنین و سطوح
ارتباط با مدیریت:
@Shahriyarbc
تنها تبلیغات باشگاه های بسکتبال پذیرفته می شود

کانال های مرتبط

بیشتر
بسکتبال

بسکتبال

i اطلاعات کامل کانال
بسکتبال

بسکتبال

i اطلاعات کامل کانال
بسکتبال

بسکتبال

i اطلاعات کامل کانال
بسکتبال

بسکتبال

i اطلاعات کامل کانال
بسکتبال ایرانی

بسکتبال ایرانی

i اطلاعات کامل کانال
دنیای بسکتبال

دنیای بسکتبال

i اطلاعات کامل کانال
ورزش سه

ورزش سه

i اطلاعات کامل کانال