تاریخ ایران و جهان

@history0
9,827 15 ~اعضا: 700
توضیحات: History club official channel
history
photography
poem's
science
didactic
فروشگاه اسم به خط میخی : @esmmikhi
نظرات و انتقادات و تبادل و....: @mr_skelet
تعرفه تبلیغات: @tablighhistory
لطفا لفت ندید کانال به زودی مجددا راه اندازی میشه

کانال های مرتبط

بیشتر
اخبار ایران و جهان

اخبار ایران و جهان

i اطلاعات کامل کانال
نگاهی به ادبیات و تاریخ جهان

نگاهی به ادبیات و تاریخ جهان

i اطلاعات کامل کانال
اخبار ایران و جهان

اخبار ایران و جهان

i اطلاعات کامل کانال
سینما ایران و جهان

سینما ایران و جهان

i اطلاعات کامل کانال
مرجع بورس ایران و جهان

مرجع بورس ایران و جهان

i اطلاعات کامل کانال