توضیحات: ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮﯾﻦوﭘﺮﮐﺎﺭﺑﺮﺩﺗﺮﯾﻦ
ﺿﺮﺏاﻟﻤﺜﻞﻫﺎﯼﻓﺎﺭﺳﯽ‌ﺑﻪﻫﻤﺮﺍﻩ
ﻣﻌﻨﯽﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞها،
تاریخچه‌وداستان‌پیدایش‌آنها
و
ریشه‌کنایه‌ها،اصطلاحات،واژه‌ها
وداستان‌های‌معروف‌وماندگار
ونکات‌جالب‌وخواندنی‌دیگر
در
@hekayatemasalha
مدیرکانال:
@sjh52
ربات کانال
@masalbot

کانال های مرتبط

بیشتر
ضرب المثل های ایرانی

ضرب المثل های ایرانی

i اطلاعات کامل کانال
ضرب شست

ضرب شست

i اطلاعات کامل کانال
حکایت  فارسی

حکایت فارسی

i اطلاعات کامل کانال
رمان نوشته خونین

رمان نوشته خونین

i اطلاعات کامل کانال
موزیک رپ

موزیک رپ

i اطلاعات کامل کانال
کتاب ناخوانده

کتاب ناخوانده

i اطلاعات کامل کانال