توضیحات: گر بر سر نفس خود امیری، مردی
بر کور و کر ار نکته نگیری، مردی
مردی نبود فتاده را پای زدن
گر دست فتاده‌ای بگیری، مردی
تبادل نداریم

کانال های مرتبط

بیشتر
دل نوشته ها

دل نوشته ها

i اطلاعات کامل کانال
درد و دل باخدا

درد و دل باخدا

i اطلاعات کامل کانال
حکایت  فارسی

حکایت فارسی

i اطلاعات کامل کانال
عاشقانه دل تو دل

عاشقانه دل تو دل

i اطلاعات کامل کانال
حکایت آموزنده

حکایت آموزنده

i اطلاعات کامل کانال
دل نوشته

دل نوشته

i اطلاعات کامل کانال
دل شکسته

دل شکسته

i اطلاعات کامل کانال
دل تو دل

دل تو دل

i اطلاعات کامل کانال