توضیحات: مجله "دل" ❤
هر آنچه که باید بخوانیم و بدانیم
آمیخته ای از طنز، عشق، ادبیات، اجتماع و فرهنگ در مفهوم درمانی
تبادل نداریم
@tabli_ghat_del تبلیغات
@del_admin ارتباط با ما

کانال های مرتبط

بیشتر
دل نوشته ها

دل نوشته ها

i اطلاعات کامل کانال
حکایت  فارسی

حکایت فارسی

i اطلاعات کامل کانال
عاشقانه دل تو دل

عاشقانه دل تو دل

i اطلاعات کامل کانال
دل نوشته

دل نوشته

i اطلاعات کامل کانال
دل شکسته

دل شکسته

i اطلاعات کامل کانال
دل سوختگان

دل سوختگان

i اطلاعات کامل کانال
حرف دل

حرف دل

i اطلاعات کامل کانال
دهکده ی دل

دهکده ی دل

i اطلاعات کامل کانال