توضیحات: گر بر سر نفس خود امیری، مردی
بر کور و کر ار نکته نگیری، مردی
مردی نبود فتاده را پای زدن
گر دست فتاده‌ای بگیری، مردی
@Majaleh_del کانال دوم ما
تبادل نداریم

کانال های مرتبط

بیشتر
دل نوشته ها

دل نوشته ها

i اطلاعات کامل کانال
حکایت  فارسی

حکایت فارسی

i اطلاعات کامل کانال
عاشقانه دل تو دل

عاشقانه دل تو دل

i اطلاعات کامل کانال
حرف دل خیلی ها

حرف دل خیلی ها

i اطلاعات کامل کانال
دل شکسته

دل شکسته

i اطلاعات کامل کانال
حکایت و داستان های ﺁموزنده

حکایت و داستان های ﺁموزنده

i اطلاعات کامل کانال
دل سوختگان

دل سوختگان

i اطلاعات کامل کانال
دل شکسته

دل شکسته

i اطلاعات کامل کانال